Korkuj.pl
   login   |   register
Wyróżnione ogłoszenia
Subject:
Place:


Polityka prywatności portalu Korkuj.pl


 1. Zasada ochrony prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Hawai Media & Entertainment prowadzoną przez Przemysława Auguścika z siedzibą w Jakuszowicach 30A, 28-500 Kazimierza Wielka o numerze NIP 772-230-90-64.
  2. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu korkuj.pl dostępnego pod adresem https://www.korkuj.pl/ (zwanego dalej: "korkuj.pl" lub "Serwisem").
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się poprzez adres e-mail iodo@korkuj.pl
  4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
  5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  6. Osoby odwiedzające korkuj.pl mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.

 2. Prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela portalu Korkuj.pl

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej "GDPR") w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);
   2. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
   3. korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);
   4. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
   5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez korkuj.pl, niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub niemożność otrzymania newsletter.
  3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
  2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: realizacji umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newsletter, w tym informacji handlowych o Administratorze i jego produktach oraz usługach oraz w celach statystycznych.
  3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

  1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
  2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres iodo@korkuj.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
  4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy GDPR.

 5. Udostępnianie danych osobowych

  1. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

  1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
  2. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.


[27.05.2018 r.]

Dodaliśmy możliwość logowania się do portalu za pomocą adresu e-mail użytego podczas rejestracji. Do tej pory wymagany był login podczas procesu logowania.

[26.05.2018 r.]

Dodaliśmy politykę prywatności oraz zaktualizowaliśmy regulamin, aby dostosować portal do wymogów RODO.

[26.05.2018 r.]

Usprawniliśmy samodzielną możliwość odzyskiwania dostępu do konta, a także zwiększyliśmy wymogi dotyczące hasła.

more »

Płatności obsługiwane przez DotPay
about us   |   privacy policy   |   Terms of Service   |   co-operation   |   report problem   |   contact

Witamy Uczniu!

Przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce gdzie będziesz mógł spokojnie zająć się nauką. Oto funkcjonalności, które Ci oferujemy:

- inteligentna wyszukiwarka,
- Twoja lista korepetycji, gdzie możesz kolekcjononać ogłoszenia,
- terminarz,
- przypominacz (mail, sms) o wyznaczonym terminie korepetycji,
- bazy SuperMemo, które ułatwią Ci przyswajanie wiedzy,
- możliwość wymiany informacji o korepetytorach.

Załóż konto już teraz!

zamknij

Witamy Korepetytorze!

Przygotowaliśmy dla Ciebie miejsce gdzie będziesz mógł spokojnie zarządzać swoim nauczaniem. Oto funkcjonalności, które Ci oferujemy:

- dodawanie, edytowanie i usuwanie ogłoszeń,
- terminarz wraz z przypominaczem (mail, sms),
- bazy SuperMemo, które możesz dodawać i udostępniać,
- udostępnianie innych materiałów uczniom,
- Twoja lista korepetycji innych osób,
- możliwość potwierdzenia tożsamości już wkrótce,
- zatwierdzanie certyfikatów już wkrótce.

Załóż konto już teraz!

zamknij

Witamy Szkoło!

Dla szkół przygotowaliśmy specjalną ofertę, aby sprostać wymaganiom e-rynku. Oto funkcjonalności, jakie Wam oferujemy:

- dodawanie, edytowanie i usuwanie ogłoszeń kursów, warsztatów i konferencji,
- terminarz z przypominaczem (mail, sms)
- Twoja lista korepetycji, gdzie możesz kolekcjononać ogłoszenia,
- bazy SuperMemo, które ułatwią Ci przyswajanie wiedzy,
- możliwość wymiany informacji o korepetytorach.

Załóż konto już teraz!

zamknij

[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.